V tomto seriálu se dozvíte krok za krokem jak si vytvořit svůj vlastní ovládací prvek ActiveX. Vyrobíme si něco málo vylepšený TextBox, který lze zadat pouze pro čísla a bude obsahovat metodu pro vyhledávání. Cílem je ukázat si princip tvoření ActiveX.

Takže začínáme:

Založte nový projekt, při volbě typu zvolte ActiveX Control a formulář (UserControl) pojmenujte ho NewTextBox
Na formulář umístěte jeden TextBox a pojmenujte ho txtMain
Klikněte na Soubor -» Add Project -» Standard EXE (abychom si mohli ihned zkoušet co jsme naprogramovali - na form tohoto projektu vykreslete náš ActiveX, pokud není aktivní musíte zavřít design okno ActiveX)

Nyní musíme zajistit, aby se při změně velikosti ovládacího prvku (až ho budete vykreslovat) změnila i velikost našeho textboxu. To zajistíme takto:

Private Sub UserControl_Resize()
    txtMain.Height = UserControl.ScaleHeight
    txtMain.Width = UserControl.ScaleWidth
End Sub

Všimneme si, že náš ovládací prvek nemá vlastnosti TextBoxu (txtMain), protože tyto se používají pouze design režimu našeho ActiveX. Do našeho ovl. prvku si vlastnosti musíme definovat sami. Nyní přidáme hlavní vlastnost Text.

Private Sub UserControl_Initialize()
    txtMain.Text = "NewTextBox"
End Sub

Tímto kódem jsme nastavili první zobrazení vlastnosti Text po vykreslení tohoto ActiveX.

Public Property Get Text () as String
    Text = txtMain.Text               'Získá hodnotu Text
End Property

Public Property Let Text (new_text as string)
    txtMain.Text = new_text        'Uloží hodnotu Text
    PropertyChanged "Text"
End Property

Nyní už v panelu vlastností najdeme Text, ale po spuštění (formuláře z exe projektu) zjistíme, že si ovládací prvek tuto hodnotu nepamatuje. Proto ještě musíme napsat tento kód:

Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag as PropertyBag)
    Call PropBag.WriteProperty("Text", txtMain.Text, "") 'Zapíše hodnotu z Panelu vlastností
End Sub

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag as PropertyBag)
    txtMain.Text = PropBag.ReadProperty("Text", "") 'Přečte hodnotu z Panelu vlastností
End Sub

Zdroják tohoto příkladu si můžete stáhnout zde.

Toto je pro dnešek vše, ukázali jsme si základní věc tvoření ActiveX tj. přidání vlastnosti našemu ovládacímu prvku. Příště náš ovládací prvek vylepšíme o metodu vyhledávání.

Zpět na seznam seriálů        Další díl