V této sekci naleznete více či méně užitečné programy bez zdrojových kódů. Nesouvisí s Visual Basicem ničím jiným, než že v něm byly vytvořeny. Můžete zde najít hry, výukové programy, ... Pokud jste vytvořili něco, co byste chtěli zveřejnit, napište mi a já to zde umístím.


Ke stažení:


  Nejlepší možné hodnocení serveru 
Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware

Smart Counter je aplikace určená pro všechny žáky základních i středních škol a pro studenty osmiletých gymnázií. Je neocenitelným pomocníkem při studiu matematiky, protože jako jediný software svého druhu dokáže zobrazit všechny výpočty i s celým jejich postupem.

- Program zvládá tyto výpočty:
- Řešení rovnic (lineární, kvadratické, vyšších stupňů)
- Řešení soustav rovnic s n neznámými
- Výpočty se zlomky (krácení, převod desetinného i periodického čísla na zlomek)
- Dělení mnohočlenů
- Dělení "s ocáskem"
- Násobení "pod sebe"
- Převody jednotek
- Převody mezi číselnými soustavami
- Největší společný dělitel
- Nejmenší společný násobek
- Rozklad na součin prvočísel
- Výpis prvočísel v intervalu
- Kalkulačka

 

Další významnou funkcí programu je jeho grafické jádro pro vykreslování 2D grafů funkcí. Je zde možno určit definiční obor. Výstupem je obrázek, který po vytisknutí odpovídá skutečnosti (1 dílek = 1 cm), nebo lze zvolit výstup v měřítku.

Toto všechno je provedeno v moderním grafickém vzhledu Windows XP s jednoduchým intuitivním ovládáním.

Web: http://www.smartcounter.euweb.cz

Licence: freeware
Autor: mindmaster


 

  Nejlepší možné hodnocení serveru 
Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware

V této nové verzi 2.2 naleznete nově Galerii osobností v níž se dozvíte základní informace o slavných osobnostech české i světové vědy - především chemie a fyziky. Samozřejmě zde naleznete funkce z předchozí verze (periodická tabulka, výpočty koncentrace a molární hmotnosti, Kvíz, kde si otestujete své znalosti značek, názvů prvků nebo všeobecnou znalost chemie, možnost vytisknout si údaje o jednotlivých prvcích podle vaší volby, aktualizace programu pomocí aplikace Updater, která je součástí instalace.) To vše ve vzhledu Windows XP.

Ukázka Periodické tabulky prvků  Ukázka Galerie osobností  Ukázka Výpočtu koncentrace  Ukázka Kvízu  Ukázka pomocné aplikace Updater

Pokud jste si smazali návod, který slouží jako nápověda mužete si ho zde prohlédnout.

Celá instalace: BasicChemi 2_setup.zip (1,89 MB)
Pouze nejnovější verze hlavní aplikace (pouze pro aktualizaci): BasicChemi_2.exe (1,07 kB)
Poslední aktualizace programu: 23.2.03

Přidána původní verze (BasicChemi 2.0): 7.2.03

Licence: freeware
Autor: mindmaster


Hra Sirky

Jednoduchá hra sirky v počítačovém podání, kdo vezme poslední sirku, ten prohrál. 3 obtížnosti hry jednoho hráče, volitelný počet sirek, hra dvou hráčů (na jednom počítači). Instaluje se.

Formát: .zip (772 kB)
Přidáno: 19.11. 2002

Licence: freeware
Autor: mindmaster