Návod k BasicChemi 2


Periodická tabulka

Informace o každém prvku (český, latinský, anglický a německý název, mol. hmotnost - M, hodnotu elektronegativity - X a oxidační čísla - ox. č.) naleznete v rámečku nahoře po kliknutí na značku prvku v tabulce. V rámečku dole jsou ostatní informace o prvku jako je např. rok objevení.


Výpočet koncentrace

Pomocí této funkce lze provádět jednoduché výpočty s procenty jako je například výpočet koncentrace.

Zvolíte, co chcete vypočítat (celkovou hmotnost, hmotnost rozpuštěné látky, koncentraci), do dvou textových polí napíšete zadání a potom stisknete tlačítko Vypočítat. Výsledek lze ukládat do paměti pro pozdější využití pomocí tlačítka Uložit do paměti. Z paměti lze výpočet vyvolat stiskem tlačítka Vložit do zadání.


Výpočet molární hmotnosti sloučeniny

Vzorec sloučeniny se zadává klikáním na značky prvků v tabulce, indexy se zadávají klikáním na tlačítka s čísly (v rámečku nahoře pod vzorcem sloučeniny).

Vše vymažete stiskem tlačítka C vedle výsledku.


Kvíz - test značek a názvů prvků, všeobecný test

Pokud si chcete ověřit svoji znalost značek zvolte možnost Test značek prvků dole v rámečku, pokud si chcete ověřit znalost názvů zvolte možnost Test názvů prvků (u těchto dvou testů lze nastavit zda v kvízu budou lanthanoidy a aktinoidy). Základní znalosti chemie si však nejlépe vyzkoušíte Všeobecným testem.

Poté si zvolte z kolika otázek se test bude skládat (10 - 30) a stiskněte tlačítko Start

V "okénku" nahoře se zobrazí text otázky. Svoji odpověď napište do textového pole pod rámečkem s otázkou (při testu značek pište první písmeno velké, při testu názvů pište vše malými písmeny, u všeobecného testu napište pouze písmeno správné odpovědi, tedy a, b nebo c).

Svou odpověď potvrdíte a zároveň zobrazíte další otázku stiskem tlačítka Další otázka nebo stiskem klávesy ENTER.

Na konci (ale i v průběhu kvízu) sledujte svou úspěšnost.


Tisk hesla

Každé heslo z Periodické tabulky lze vytisknout. Označte prvek jehož údaje chcete vytisknout (označení viz. Periodická tabulka) a klikněte vlevo dole na Tisk hesla. Zobrazí se okno s nastavením tisku. Zde můžete upravit font, velikost, ... písma a taky údaje, které se budou tisknout. Potom stačí kliknout na tlačítko OK a začněte tisknout.


Update programu

Update programu lze provést pomocí pomocné aplikace Updater.exe (měla by se nacházet ve složce s aplikací BasicChemi_2.exe). Updater spusťte buď přímo z BasicChemi 2 (Update programu v nabídce Nápověda) nebo nějak jinak. 

Stáhnout lze:

- hlavní .exe soubor (je možné, že se v programu najdou chyby, a tehdy se vyplatí stahovat aktualizaci programem Updater, protože nemusíte stahovat celý instalační balík, který má as 1,2 MB (samotný BasicChemi_2.exe má asi 80 kB) a vše reinstalovat, ale program Updater sám stáhne a do správné složky umístí soubor BasicChemi_2.exe) - tuto operaci provedete stisknutím na tlačítko "Download BasicChemi_2.exe"

- otázky do všeobecného testu - pokud se vám zalíbil test znalostí je možno si stahovat další otázky - toto provedete stisknutím tlačítko "Download otázek do Kvízu"

- celý instalační balík - stáhne do složky s aplikací celý instalační balík (BasicChemi 2_setup.exe) - stahovaní spustíte kliknutím na tlačítko "Download celé instalace"

Pokud se stáhnutí souboru podaří zobrazí se upozornění, že vše proběhlo úspěšně, v opačném případě se zobrazí upozornění: "Při stahování došlo k chybě, zkuste tuto operaci později!".


Tak to je asi vše, pokud máte ještě jiný problém, na který jste zde nenašli odpověď nebo informaci o chybě mailujte.